User Tools

Site Tools


256830-s-o-n-b-binh-34-c-qu-c-x-la-gi

Sư đoàn Bộ binh 34 (tiếng Đức: 34. Infanterie-Division), là một sư đoàn bộ binh của Đức, tham gia trận chiến nước Pháp và mặt trận phía Đông trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ 2.

 • Trung tướng Erich Lüdke, ngày 01 tháng 4 năm 1936 - ngày 1 tháng 10 năm 1937
 • Thiếu tướng Max von Viebahn, ngày 01 tháng 10 năm 1937 - ngày 01 tháng 3 năm 1938
 • Trung tướng Friedrich Bremer, ngày 01 tháng 3 năm 1938 - ngày 01 tháng 4 năm 1939
 • Hans Behlendorff, ngày 19 tháng 7 năm 1939 - ngày 10 tháng 5 năm 1940
 • Trung tướng Werner Sanne, ngày 11 tháng 5 năm 1940 - ngày 1 tháng 11 năm 1940
 • Hans Behlendorff, ngày 1 tháng 11 năm 1940 - ngày 18 tháng 10 năm 1941
 • Trung tướng Friedrich Fürst, ngày 18 tháng 10 năm 1941 - ngày 5 tháng 9 năm 1942
 • Trung tướng Theodor Scherer, ngày 5 tháng 9 năm 1942 - ngày 2 tháng 11 năm 1942
 • Friedrich Hochbaum, ngày 2 tháng 11 năm 1942 - ngày 31 tháng 5 năm 1944
 • Trung tướng Theobald Lieb, ngày 31 tháng 5 năm 1944 - năm 1945
 • Đại tá Ferdinand Hippel, năm 1945

Sách[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

256830-s-o-n-b-binh-34-c-qu-c-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)