User Tools

Site Tools


255030-s-o-n-b-binh-35-c-qu-c-x-la-gi

Sư đoàn Bộ binh 35 (tiếng Đức: 35. Infanteriedivision), là một sư đoàn bộ binh của Đức Quốc xã đã tham gia chiến tranh thế giới thứ 2.

Sư đoàn bộ binh 35 được thành lập vào tháng 10 năm 1936 ở Đức, hoạt động chủ yếu ở mặt trận phía Đông.

Vào tháng 5 năm 1940, một vài được vị của sư đoàn được gửi đến xâm lược Pháp và Bỉ, bộ phận còn lại đóng ở đất nước cho đến tháng 6 năm sau, khi toàn bộ sư đoàn tham gia chiến dịch Barbarossa. Tháng 4 năm 1945, sư đoàn buộc trở lại Đông Phổ trước bước tiến của Hồng Quân.

 • Trung tướng Hubert Schaller Kallide, ngày 12 tháng 10 năm 1936 - ngày 24 tháng 11 năm 1938
 • Hans Wolfgang Reinhard, ngày 24 tháng 11 năm 1938 - ngày 25 tháng 11 năm 1940
 • Walther Fischer von Weikersthal, ngày 25 tháng 11 năm 1940 - ngày 1 tháng 12 năm 1941
 • Rudolf Freiherr von Roman, ngày 01 tháng 12 năm 1941 - ngày 10 tháng 9 năm 1942
 • Trung tướng Ludwig Merker, ngày 10 tháng 9 năm 1942 - tháng 4 năm 1943
 • Trung tướng Otto Drescher, tháng 4 năm 1943 - ngày 08 Tháng Sáu năm 1943
 • Trung tướng Ludwig Merker, ngày 8 tháng 6 năm 1943 - ngày 5 tháng 11 năm 1943
 • Trung tướng Johann Georg Richert, ngày 05 tháng 11 năm 1943 - ngày 9 Tháng 4 năm 1944
 • Thiếu tướng Gustav Gihr, ngày 9 tháng 4 năm 1944 - ngày 11 tháng 5 năm 1944
 • Trung tướng Johann Georg Richert, ngày 11 tháng 5 năm 1944 - tháng 5 năm 1945
 • Thiếu tướng Ernst Meiners, tháng 5 năm 1945

Năm 1939[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trung đoàn Bộ binh 34
 • Trung đoàn Bộ binh 109
 • Trung đoàn Bộ binh 111
 • Trung đoàn Pháo binh 35
 • Tiểu đoàn Công binh 35
 • Tiểu đoàn Feldersatz 35
 • Versorgungseinheiten

Năm 1942[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trung đoàn Lính phóng lựu 34
 • Trung đoàn Lính phóng lựu 109
 • Trung đoàn Lính phóng lựu 111
 • Trung đoàn Pháo binh 35
 • Tiểu đoàn Công binh 35
 • Tiểu đoàn Feldersatz 35
 • Versorgungseinheiten

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

“35. Infanterie-Division” (HTML). Lexikon der Wehrmacht (bằng tiếng Đức). Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2010. 

255030-s-o-n-b-binh-35-c-qu-c-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)