User Tools

Site Tools


254830-bundaberg-la-gi

Bundaberg là một thành phố của tiểu bang Queensland, Úc. Đây là thủ phủ của Khu vực chính quyền địa phương cùng tên và là một trung tâm thương mại, du lịch quan trọng của duyên hải miền trung Queensland và vùng Wide Bay-Burnett. Thành phố nằm bên bờ sông Burnett, cách thủ phủ bang Brisbane 385 km về phía bắc và cách bờ biển 15 km.

Theo kết quả điều tra dân số năm 2011, dân số toàn thành phố là 71.000 người (năm 2011).

Người ta cho rằng Bundaberg được ghép lại từ hai từ khác nhau: bunda trong tiếng thổ dân Kabi có nghĩa là một 'người đàn ông quan trọng' và tiếp vĩ ngữ berg trong tiếng Đức, có nghĩa là núi. Đối với nhiều người dân tại đây, Bundaberg vẫn thường đọc tắt thành Bundy.

Bản mẫu:Queensland

254830-bundaberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)