User Tools

Site Tools


254330-m-ch-s-ng-c-ng-la-gi

1. Vị trí địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Phường Mỏ Chè là một đơn vị hành chính được thành lập năm 1985. Có vị trí khá thuận lợi về giao thông, thương mại, thủy lợi. Tổng diện tích tự nhiên 165 ha, trong đó đất ở 64,7 ha; đấtnông nghiệp 100,3 ha.

2. Địa giới hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Trung tâm hành chính Phường đặt tại địa chi số 42 đường Thắng Lợi Phường Mỏ Chè -Thành phố Sông Công - Thái Nguyên. Trên địa bàn phường có 12 tổ dân phố. Trong đó có 2 tổ dân phố làm nông nghiệp. Có 6 cơ quan hành chính nhà nước đóng trên địa bàn đó là Ngân hàng Công thương, Trung tâm dân số, Kiểm lâm, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân TP, Trung tâm thương mại. Có chợ trung tâm thành phố, có 6 trường học: 1 trường Trung học cơ sở, 1 trường tiểu học, 3 trường mầm non, 1 trung tâm dạy nghề.

3. Dân số, dân cư:

- Tổng dân số là 10.075 người, chú yếu là cán bộ công nhân viên chức, hộ kinh doanh. Tỷ lệ trong độ tuổi lao động cao.

4. Văn hóa xã hội[sửa | sửa mã nguồn]

- Y tế: Trạm y tế có 01 trạm, số lượng cán bộ 5, số giường bệnh 5 giường.

- Giáo dục: Tống có 6 trường: Trường chuẩn có 2 trường là trường Mẩm non 1/6 vàtrường Tiểu học Mỏ Chè.

- Số giáo viên Trung học cơ sở là 86 người, có 1.029 học sinh em.

- Số giáo viên Tiểu học Mỏ Chè (đạt chuấn) là 37 người, số học sinh là 674 em.

- Mầm non 1/6 (Đạt chuẩn) có 34 giáo viên và 450 học sinh.

- Mầm non Diezen chưa đạt chuân, có 23 giáo viên và 206 học sinh.                                     

- Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 98%, số tổ dân phố đạt tỏ dân phố văn hóa đạt 95%         

II. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Đảng ủy

- Tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ 335 Đảng viên.

- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 14 người.

- Ban thường vụ gồm 4 người.

2. Hội đồng nhân dân

- Tổng số đại biểu HĐND khóa VI nhiệm kỳ 2011 - 2016 có 24 người. Cơ cấu tỷ lệ nam là 16 nam và 8 nữ. Đảng viên là 20 đại biểu, ngoài Đảng là 4 đại biểu.

- Trình độ văn hóa trung học cơ sở 2 đại biểu, THPT là 22 đại biểu.

-Trình độ chính trị: Sơ cấp 1 đại biểu, trung cấp là 10.

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp là 5 đại biểu, trung cấp 7 đại biểu. Đại học là 10 đại biểu. 

Ủy ban nhân dân[sửa | sửa mã nguồn]

- Nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm 4 người là thành viên UBND. Tỷ lệ nam 4/4.

- Chủ tịch UBND và 2 phó chủ tịch UBND.

. Mặt trận tổ quốc và các tố chức đoàn thể.                                                                 

- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cơ cấu gồm chủ tịch, 1 phó chú tịch.

- Tỷ lệ chủ tịch nam là 4 người, nữ 1 người.

- Tỷ lệ phó chủ tịch nam là 2 người, nữ là 3 người.

Trên địa bàn phường có một trường cấp 1 và một trường cấp 2:

  • Trường tiểu học Mỏ Chè.
  • Trường cấp 2 Nguyễn Du.
  • Mỗi tổ dân phố trên địa bàn của phường đều có nhà văn hóa riêng, phục vụ cho nhu cầu của người dân trong phường.

Trên địa bàn phường có chợ Trung tâm (còn gọi là chợ Mỏ Chè) là chợ lớn của thành phố Sông Công.

Ngoài ra, tại đây còn có 3 ngân hàng và 3 nhà máy lớn đóng cho nền kinh tế của thành phố phát triển.

Địa bàn của phường nằm giáp với dòng Sông Công, với một cây cầu treo nối liền hai bờ.

254330-m-ch-s-ng-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)