User Tools

Site Tools


253730--i-n-t-ng-t-a-la-gi

Điện Tông Tòa (hay còn gọi là Phủ Giáo hoàng hay Thánh Điện) là nơi ở chính thức của giáo hoàng, tọa lạc tại Vatican. Điện Tông Tòa thực tế bao gồm một loạt các công trình kiến trúc, trong đó có: Căn hộ Giáo hoàng, các văn phòng của Giáo hội Công giáo Rôma, nhà nguyện, Bảo tàng Vatican và các Thư viện Vatican. Công trình hoàn thành ngày 30 tháng 4 năm 1589[1]. Vatican gọi tòa điện này là Cung điện Sixtus V vinh danh Giáo hoàng Sixtus V.[2] nhắc đến Điện Tông Tòa chúng ta không thể không thể không nhắc đến công báo tông tòa, trong hiến chế tín lý về hội thánh, bộ giáo luật, các tác phẩm liên quan đến truyền giáo thường xuyên nhắc đến công báo tông tòa.

0 Palazzo Apostolico - Piazza San Pietro (1).JPG
253730--i-n-t-ng-t-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)