User Tools

Site Tools


253030-h-c-heo-i-d-ng-la-gi

Họ Cá heo đại dương là các loài cá heo thuộc họ có danh pháp khoa học là Delphinidae. Đây là các loài động vật có vú thủy sinh có họ hàng với cá voi và các loài cá heo thuộc các họ khác.

Các loài cá heo này chủ yếu sinh sống ngoài biển cả, không giống như các loài cá heo sông, mặc dù một số loài như cá heo Irrawaddy sinh sống ven bờ và hay đi vào các cửa sông.

Sáu loài lớn trong họ Delphinidae là hổ kình, cá voi hoa tiêu, cá voi đầu bướu, hổ kình lùn và hổ kình giả, nói chung được coi là cá voi chứ không phải là cá heo.

Các loài trong họ Delphinidae có kích thước thay đổi từ 1,2 m và 40 kg (cá heo Heaviside) tới 7 m và 4,5 tấn (hổ kình), nhưng phần lớn các loài cân nặng trong khoảng 50 – 200 kg. Chúng được tìm rộng khắp thế giới, chủ yếu ở các biển nông trên thềm lục địa và chúng là các động vật ăn thịt, thức ăn chủ yếu của chúng là cá và mực ống.

Bộ Cetacea: Bộ Cá voi

  • Phân bộ Odontoceti: Cá voi có răng
    • Họ Delphinidae: Cá heo đại dương

Các phân tích ở mức độ phân tử gần đây chỉ ra rằng các chi như chi Cá heo đốm (Stenella) và chi Cá heo hông trắng (Lagenorhynchus) không phải là đơn ngành như hiện nay (năm 2006) vẫn đang công nhận. Vì thế, trong các năm tới đây có lẽ sẽ có các thay đổi trong phân loại của họ này.

  • LeDuc R.G., Perrin W.F., Dizon A.E. (1999). Phylogenetic relationships among the delphinid cetaceans based on full cytochrome b sequences. Marine Mammal Science 15, 619–648.
  • May-Collado L., Agnarsson I. (2006). Cytochrome b and Bayesian inference of whale phylogeny. Molecular Phylogenetics and Evolution 38, 344-354.
253030-h-c-heo-i-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)