User Tools

Site Tools


251730-s-o-n-b-binh-57-c-qu-c-x-la-gi

Sư đoàn Bộ binh 57 (tiếng Đức: 57. Infanterie-Division), là một sư đoàn bộ binh của Đức Quốc xã được thành lập trong chiến tranh thế giới thứ 2. Được thành lập vào ngày 26 tháng 8 năm 1939 tại Landshut.

Sư đoàn Bộ Binh 57 được thành lập vào ngày 26 tháng 8 năm 1939, trong được tổng động viên lần thứ hai của Đức. Trong cuộc xâm lược của Đức-Liên Xô vào Ba Lan, sư đoàn vẫn đóng ở Saarland.

Sư đoàn được chuyển tới Ba Lan vào tháng 8 năm 1940 cho khi tham gia chiến dịch Barbarossa vào tháng 6 năm 1941. Và sư đoàn nằm trong biên chế của cụm tập đoàn quân Nam, phụ trách tấn công Kiev.

Năm 1939[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trung đoàn Bộ binh 179
 • Trung đoàn Bộ binh 199
 • Trung đoàn Bộ binh 217
 • Trung đoàn Pháo binh 157
 • Tiểu đoàn Công binh 157
 • Tiểu đoàn Trinh sát 157

Năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trung đoàn Lính phóng lựu 164
 • Trung đoàn Lính phóng lựu 199
 • Trung đoàn Lính phóng lựu 217
 • Tiểu đoàn Súng trường 57
 • Trung đoàn Pháo binh 157
 • Tiểu đoàn Công binh 157

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

251730-s-o-n-b-binh-57-c-qu-c-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)