User Tools

Site Tools


251630-port-augusta-nam-c-la-gi

Port Augusta, South Australia là một thành phố trong bang Nam Úc, Úc. Thành phố có dân số người (năm 2010). Thành phố có cự ly cách thủ phủ bang Adelaide km.

Bản mẫu:Bang Nam Úc

251630-port-augusta-nam-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)