User Tools

Site Tools


250830-solikamsk-la-gi

Solikamsk (tiếng Nga: Соликамск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Perm Krai. Thành phố có dân số 102.531 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 159 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Perm Krai

250830-solikamsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)