User Tools

Site Tools


247730-gatchina-la-gi

Gatchina (tiếng Nga: Гатчина) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Leningrad Oblast. Thành phố có dân số 88.420 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 186 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Tỉnh Leningrad

247730-gatchina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)