User Tools

Site Tools


246430-tr-ng-trung-h-c-ph-th-ng-chuy-n-tr-n-h-ng-o-b-nh-thu-n-la-gi

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo là một trường trung học phổ thông công lập tại thành phố Phan Thiết, và là trường trung học lớn thứ nhì của tỉnh Bình Thuận, sau Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu.

Trường này được thành lập ngày 30 tháng 7 năm 1992 mang tên "Trường Phổ thông trung học Chuyên Bình Thuận". Đến ngày 21 tháng 7 năm 1995 đổi tên thành "Trường Phổ thông trung học Chuyên Trần Hưng Đạo". Và từ năm 2007, trường điều chỉnh tên thành "Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo" cho đến ngày nay.[1]

Ban đầu, trường Chuyên Trần Hưng Đạo tiếp quản và sử dụng cơ sở vật chất của Trường Trung học Tư thục Chính Tâm[1] của Giáo hội Công giáo. Từ năm 2010, trường dời về cơ sở mới tại khu dân cư thương mại Bắc Phan Thiết, tọa lạc ở phường Phú Thủy.

Đường lên đỉnh Olympia:

Thí sinh Năm thi Tuần Tháng Quý Năm
Lê Ngọc Tú Quyên Olympia 9 Giải nhì - 210 điểm Giải nhất - 180 điểm Giải ba - 105 điểm
Hà Đỗ Hải Olympia 11 Giải nhất - 230 điểm Giải nhì - 155 điểm
Huỳnh Nguyễn Phúc Thịnh Olympia 12 Giải nhất - 270 điểm Giải nhì - 180 điểm
Nguyễn Quốc Duy Khanh Olympia 13 Giải nhì - 160 điểm
Võ Ngọc Thịnh Olympia 14 Giải nhất - 290 điểm Giải nhất - 340 điểm Giải nhì - 190 điểm
Huỳnh Anh Nhật Trường Olympia 15 Giải nhất - 285 điểm Giải nhất - 290 điểm Giải nhất - 300 điểm Giải nhì - 200 điểm
Trịnh Thủy Ngân Olympia 16 Giải nhì - 200 điểm
Phạm Thọ Quốc Long Olympia 17 Giải nhất - 310 điểm Giải nhất - 190 điểm Giải nhất - 275 điểm Giải ba - 80 điểm
246430-tr-ng-trung-h-c-ph-th-ng-chuy-n-tr-n-h-ng-o-b-nh-thu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)