User Tools

Site Tools


245930-novocheboksarsk-la-gi

Novocheboksarsk (tiếng Nga: Новочебоксарск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Cộng hòa Chuvash. Thành phố có dân số 125.857 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 131 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Cộng hòa Chuvash

245930-novocheboksarsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)