User Tools

Site Tools


245530-s-n-bay-cam-ly-la-gi

Sân bay Cam Ly (IATA: N/A, ICAO: VVCL) là một sân bay nhỏ ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Đây là nơi đóng quân của Học viện Quân sự. Sân bay này được quân đội Việt Nam quản lý và sử dụng, phục vụ máy bay quân sự. Hiện tại không có tuyến bay thương mại nào ở sân bay này.

245530-s-n-bay-cam-ly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)