User Tools

Site Tools


244030-t-ng-t-i-th-la-gi

Tống Tứ Đại Thư (giản thể: 宋四大书; phồn thể: 宋四大書; bính âm: Sòngsìdàshū) được biên soạn bởi Lý Phưởng (925-996) và một số những người khác trong thới kỳ nhà Tống (960-1279).

Đó là:

  • Thái bình ngữ nhã lãm 太平御覽
  • Thái bình quảng ký 太平廣記
  • Văn uyển anh hoa 文苑英華
  • Sách phủ nguyên quân 冊府元龜
244030-t-ng-t-i-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)