User Tools

Site Tools


242230-ph-th-y-phan-thi-t-la-gi

Phú Thủy là một phường nằm ở trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Phường này cũng là một trong những phường rộng lớn nhất và đông dân nhất của Phan Thiết. Trong địa phận của phường có nhiều cơ quan hành chính cấp tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Thiết như: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thủy sản, Đài truyền hình; 3 trường Trung học Phổ thông lớn nhất Bình Thuận là: Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo. Ngoài ra, Sân Golf Phan Thiết cũng chiếm một diện tích khá lớn trong phường. Tổng diện tích 4,1 km², dân số năm 1999 là 15.724 người, mật độ 3.875 người/km². Năm 2015 dân số của phường đạt 32.014 người

242230-ph-th-y-phan-thi-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)