User Tools

Site Tools


239930-tobolsk-la-gi

Tobolsk (tiếng Nga: Тобольск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Tyumen Oblast. Thành phố có dân số 92.880 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 179 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Tỉnh Tyumen

239930-tobolsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)