User Tools

Site Tools


238030-v-n-y-n-i-t-la-gi

Văn Yên là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phía nam của huyện và giáp với núi Tam Đảo,Văn Yên tiếp giáp với xã Ký Phú ở phía đông và nam, xã Lục Ba ở phía bắc, và xã Mỹ Yên ở phía tây. Qua dãy Tam Đảo, Văn Yên tiếp giáp với xã Đạo Trù của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Văn Yên gồm 15 xóm: Dưới 1, Dưới 2, Dưới 3, Giữa 1, Giữa 2, Đình 1, Đình 2, Bầu 1, Bầu 2,Bậu 1, Bậu 2, Núi, Mây, Kì Linh, Cầu Găng

Theo Niên giám thống kê tính Thái Nguyên 1999-2003, xã Văn Yên có diện tích 23,7 km8, dân số là 7182 người, mật độ cư trú đạt 303 người/km². Văn Yên được chia thành 15 xóm: Bầu 1, Bầu 2, Bậu 1, Bậu 2, Núi, Kỳ Linh, Mây, Cầu Găng, Đình 1, Đình 2, Giữa 1, Giữa 2, Dưới 1, Dưới 2, Dưới 3.[1]

Trạm y tế của xã Văn Yên có diện tích xây dựng hơn 450m2, gồm 2 tầng cùng toàn bộ trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và thuộc chương trình an sinh xã hội của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam[2] Từ năm 2006, xã đã xây dựng được 5 cầu ngầm giúp người dân các xóm nằm dưới chân núi Tam Đảo đi lại thuận lợi hơn.[3]

Lưu Nhân Chú,Lưu Trung.

238030-v-n-y-n-i-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)