User Tools

Site Tools


236530-ph-c-linh-la-gi

Phục Linh là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã Phục Linh có diện tích 14,49 km², dân số năm 1999 là 8346 người,[1] mật độ dân số đạt 576 người/km².

Xã nằm ở phía đông của huyện và tiếp giáp với xẫ Phấn Mễ của huyện Phú Lương ở phía bắc và đông bắc, xã Cù Vân ở phía đông nam, xã Hà Thượng ở phía nam, và xã Tân Linh ở phía đông.

Năm 2002, xã Phục Linh cũ được chi tách thành hai xã Phục Linh và Tân Linh. Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Phúc Linh mới có diện tích 14,16 km², dân số là 6281 người, mật độ cư trú là 444 người/km². Phục Linh được chia thành 17 xóm: Mận, Lược 1, Lược 2, Soi, Thọ, Ngọc Tiến, Quéo, Khu 1, Khu 2, Khu 3, Ngọc Linh, Khuôn 1, Khuôn 2, Khuôn 3, Cẩm 1, Cẩm 2, Cẩm 3.[3]

Phục Linh được công nhận là một trong 19 xã ATK của tỉnh Thái Nguyên với các ưu tiên trong đầu tư kinh tế - xã hội[4] Xã nằm trong khu vực mỏ than Phấn Mễ,

Tuy nhiên hiện tượng than "thổ phỉ" hoành hành trên địa bàn.[5] Nhiều người dân trong xã làm nghề "mót than" tại các bãi thải với nhiều nguy cơ mất an toàn.[6]

236530-ph-c-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)