User Tools

Site Tools


235730-b-nh-thu-n-i-t-la-gi

Bình Thuận là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở khu vực giữa của huyện và tiếp giáp với thị trấn Đại Từ và xã Hùng Sơn ở phía bắc, xã Khôi Kỳ ở phía tây bắc, Mỹ Yên ở phía tây nam, Lục Ba ở phía nam và Tân Thái ở phía đông.

Xã Bình Thuận có một phần nhỏ giáp với hồ Núi Cốc, một thắng cảnh được quy hoạch để trở thành trọng điểm du lịch quốc gia[1]. Xã Bình Thuận có một dòng suối nhỏ chảy qua, suối này khởi nguồn từ dãy núi Tam Đảo thuộc xã Mỹ Yên và đổ thẳng ra hồ Núi Cốc cũng trên địa bàn xã. Bình Thuận có tuyến tỉnh lộ 261 chạy qua, đây là tuyến đường độc đạo nối thị trấn huyện lị và các xã phía nam của huyện.

Trên địa bàn xã Bình Thuận có chùa Sơn Dược ở xóm Chùa, có niên đại vào đầu thế kỷ XIX. Chùa trước đây từng được Tổng Bí thư Trường Trinh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoạt động chỉ đạo cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Hiện chùa là di tích lịch sử cấp tỉnh[2] Năng suất lúa tại xã Bình Thuận đạt trên 55 tạ/ha.[3]

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Bình Thuận có diện tích 10,87 km², dân số là 5842 người, mật độ cư trú đạt 537 người/km². Bình Thuận gồm 19 xóm: Đầm Mụ, Bình Xuân, Bình Khang, Trại 4, Trại 5, Đình 6, Đình 7, Chùa 8, Chùa 9, Văn Khúc 10, Văn Khúc 11, Thuận Phong 12, Thuận Phong 13, Thuận Phong 14, Bình Sơn, Tiến Thành 1, Tiến Thành 2, Tiến Thành 3, Tiến Thành 4.[4]

235730-b-nh-thu-n-i-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)