User Tools

Site Tools


233530--u-la-gi

Đu là thị trấn huyện lị của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Thị trấn nằm tại trung tâm địa lý của huyện và kéo dài theo chiều bắc-nam, dọc theo quốc lộ 3. Thị trấn Đu giáp với xã Động Đạt, Yên Lạc và Tức Tranh ở phía đông; giáp xã Động Đạt và Phấn Mễ ở phía tây, giáp xã Phấn Mễ ở phía nam; giáp xã Động Đạt ở phía bắc.

Hai nhánh chính của sông Đu hợp lưu với nhau tại thị trấn Đu, dòng sông hiện đang bị ô nhiễm và làm bức xúc những người dân quanh vùng.[1]

Trên địa bàn thị trấn Đu có chợ trung tâm của huyện cùng trường THPT Phú Lương và các cơ quan của chính quyền huyện.

Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, thị trấn Đu có diện tích 2,13 km², dân số là 4177 người, mật độ dân cư đạt 1962 người/km². Ngày 13 tháng 12 năm 2013, thị trấn Đu tiếp nhận 3,8808 km² và 1.744 nhân khẩu của xã Phấn Mễ cùng 3,3977 km² diện tích và 2.333 nhân khẩu của xã Động Đạt. Sau khi điều chỉnh, thị trấn Đu có diện tích 9,4075 km² và 8.583 nhân khẩu.

233530--u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)