User Tools

Site Tools


231730-moving-in-secret-la-gi

Moving in Secret là album phòng thu đầu tay của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, Secret. Album được phát hành vào ngày 18 tháng 10 năm 2011, với bài hát chủ đề là "Love is Move".

Trước khi phát hành album, những hình ảnh đầu tiên từ album đã được phát hành bởi TS Entertainment. Ngày 7 tháng 10, hình ảnh teaser của các thành viên Zinger và Sunhwa đã được phát hành.[1] 4 ngày sau đó, vào ngày 11 tháng 10, hình ảnh teaser của 2 thành viên Hyosung và Jieun được phát hành.[2] TS Entertainment đã xác nhận rằng nhóm sẽ trở lại với hình ảnh gợi cảm hơn trước đây.[3] Ngày 11 tháng 10, bìa và danh sách ca khúc của album được tung ta. Nhóm bắt đầu tiến trình quảng bá trên album, bắt đầu trên M!Countdown vào ngày 20 tháng 10.

1. "사랑은 Move" (Love is Move)Kang Jiwon, Kim KibumKang Jiwon, Kim KibumKang Jiwon  
2. "섹시하게" (Sexy)Kim Kibum, MarcoKim Kibum, MarcoMarco  
3. "웃지좀마" (Don't Laugh)Im Sanghyuk, Jeon Daun, ZingerIm Sanghyuk, Jeon DaunIm Sanghyuk, Jeon Daun  
4. "Movie Star"  Taebong-i, Ssaijyeo, Yeonpil, ZingerTaebong-i, SsaijyeoTaebong-i, Ssaijyeo  
5. "AMAZINGER" (Zinger solo)Marco, ZingerMarcoMarco  
6. "Together"  Twelve, ZingerDaniDani  
7. "바래" (I Hope)Im Sanghyuk, Jeon DaunIm Sanghyuk, Jeon DaunIm Sanghyuk, Jeon Daun  
8. "Bastard"  Isang-inIsang-inIsang-in  
9. "Neverland"  InwooPark SuseokPark Suseok  
10. "사랑은 Move (Inst.)" (Love is Move (không lời))Kang Jiwon, Kim KibumKang Jiwon, Kim KibumKang Jiwon  
231730-moving-in-secret-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)