User Tools

Site Tools


231330-ph-c-l-ng-la-gi

Phúc Lương là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Đây là xã cực bắc của huyện và giáp giới với xã Bộc Nhiêu của huyện Định Hóa ở phía bắc, hai xã Ôn Lương và Hợp Thành của huyện Phú Lương ở phía đông, giáp với xã Đức Lương cũng huyện ở phía nam, phía tây nam là xã Minh Tiến cùng huyện và phía tây bắc là xã Bình Thành thuộc huyện Định Hóa.

Xã Phúc Lương có diện tích 23,37 km², dân số năm 1999 là 3881 người,[1] mật độ dân số đạt 166 người/km².

Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Phúc Lương có diện tích 21,07 km², dân số là 3947 người, mật độ cư trú đạt 187 người/km². Phúc Lương được chia thành 17 xóm: Na Đon, Na Pài, Làng Mè, Cây Vải, Khuôn Thủng, Mặt Trăng, Bắc Máng, Na Khâm, Phúc Sơn, Hàm Rồng, Cây Tâm, Cây Ngái, Cây Thống, Cầu Tuất, Cỏ Rôm, Cây Hồng, Nhất Tâm.[2]

231330-ph-c-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)