User Tools

Site Tools


230130-ramat-hasharon-la-gi

Ramat HaSharon (tiếng Hebrew: רמת השרון) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Tel Aviv. Thành phố có diện tích 16,792 km2, dân số năm 2009 là 40.600 người.

230130-ramat-hasharon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)