User Tools

Site Tools


228630-m-ng-o-tru-ti-n-la-gi

Mộng Ảo Tru Tiên
Thông tin phim
Đạo diễn Lý Quốc Lập
Sản xuất Thái Nghệ Nông
Diễn viên Hồ Ca
Lưu Thi Thi
Viên Hoằng
Đường Yên
Quách Hiểu Đình
Phát hành Thượng Hải Đường Nhân
Quốc gia Cờ Trung Quốc Trung Quốc
Ngôn ngữ Phổ thông

Mộng hồi Lộc Đỉnh ký (chữ Hán: 夢幻誅仙) là một trong những bộ phim điện ảnh quảng cáo Trung Quốc do hãng Thượng Hải Đường Nhân sản xuất năm 2009, với sự tham gia diễn xuất của Hồ Ca và Lưu Thi Thi. Bộ phim được sản xuất dựa trên phần game cùng tên.

Mục lục

  • 1 Nội dung
  • 2 Các diễn viên chính
  • 3 Nhạc nền
  • 4 Tham khảo
  • Hồ Ca vai Trần Ngự Phong
  • Lưu Thi Thi vai Liễu Tiêu Tiêu / Mạc Ly
  • Viên Hoằng vai Thất Sát
  • Đường Yên vai Hoa Lộng Ảnh
  • Quách Hiểu Đình vai Lưu Ly
  • Dám yêu hay không (敢不敢爱) do Hồ Ca trình bày
228630-m-ng-o-tru-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)