User Tools

Site Tools


227830-ho-ng-kim-m-linh-la-gi

==Tham khảo==

Hoàng Kim là một xã thuộc huyên Mê Linh, Hà Nội

  • Phía Bắc giáp xã Thạch Đà
  • Phía Đông giáp xã Văn Khê
  • Phía Nam giáp Sông Hồng
  • Phía Tây giáp xã Thạch Đà

Xã có 3 thôn:

  • Hoàng Kim
  • Hoàng Xá
  • Tây Xá
227830-ho-ng-kim-m-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)