User Tools

Site Tools


227430-balashov-la-gi

Balashov (tiếng Nga: Балашов) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Oblast. Thành phố có dân số 98.330 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 170 của Nga theo dân số năm 2002.

Nó được biết đến như là selo của Balashovo (Балашово) từ cuối thế kỷ 18. Năm 1780, nó được công nhận là thị trấn và được biết đến như là Balashov.

Tình trạng hành chính và thành phố[sửa | sửa mã nguồn]

Trong khuôn khổ của các đơn vị hành chính, Balashov phục vụ như là trung tâm hành chính của Quận Balashovsky, mặc dù nó không phải là một phần của nó. Là một bộ phận hành chính, nó được thành lập riêng biệt dưới sự kiểm soát của quận Balashov dưới sự kiểm soát của tỉnh] - một đơn vị hành chính có địa vị tương đương với các huyện. Là một bộ phận thành phố, huyện Balashov thuộc thẩm quyền của Oblast được kết hợp trong huyện Balashovsky thành phố như Khu định cư Thành phố Balashov.

Bản mẫu:Tỉnh Saratov

227430-balashov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)