User Tools

Site Tools


227330-ph-th-nh-i-t-la-gi

Phú Thịnh là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phía bắc của huyện và là điểm đầu của tuyến tỉnh lộ 264 nối giữa hai huyện Đại Từ và Định Hóa, quốc lộ 3 cũng đi qua khu vực giáp ranh phía nam của xã. Dòng chính của sông Công chảy qua xã Phú Thịnh theo chiều đông tây.

Phú Thịnh Cách Thành phố Thái Nguyên khoảng 33 km,cách Thị trấn Hùng sơn 7 km, giáp với xã Phú Lạc ở phía đông bắc, Bản Ngoại ở phía đông nam, Phú Xuyên ở phía nam và tây, xã Na Mao và Phú Cường ở phía tây bắc.

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Phú Thịnh có diện tích 9,95 km², dân số là 3659 người, mật độ cư trú là 368 người/km². Phú thịnh được chia thành 14 xóm: Làng Thượng, Đồng Trầm, Kim Tào, Tân Quy, Gò Chò, Vũ Thịnh 1, Vũ Thịnh 2, Cường Thịnh, Gò, Phố, Phú THịnh 1, Phú Thịnh 2, Đồng Thác, Đầu Cầu.[1]

Trên địa bàn xã Phú Thịnh có Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ , mang tên một chiến Khu Cách mạng, Chiến Khu Nguyễn Huệ, tại Xã Yên Lãng Đại Từ. chuyển về từ 2005, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho con em nhân dân 11 xã phía bắc của huyện Đại Từ. Trên địa bàn xã có cụm công nghiệp Phú Thịnh, Phú Lạc[2] Đây cũng là một trong 19 xã ATK của tỉnh Thái Nguyên vơi những ưu tiên trong đấu tư phát triển kinh tế- xã hội.[3]

Năm 1947 thực dân Pháp nhảy dù xuống Phú Minh, tên gọi cũ của xã Phú Thịnh, nhằm tạo thế gọng kìm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của Việt Minh đang ở Việt Bắc, nhưng vấp phải sự kháng cự của quân và dân Việt Nam.Lịch sử Đảng bộ Huyện Đại Từ

227330-ph-th-nh-i-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)