User Tools

Site Tools


225930-ch-nh-ph-c-ng-h-a-abkhazia-la-gi

Một phong trào ly khai của dân tộc thiểu số Abkhaz ở khu vực này đã dẫn đến việc nước cộng hòa này tuyên bố độc lập khỏi Gruzia vào năm 1992 và xung đột vũ trang Gruzia-Abkhazia từ năm 1992 đến năm 1993 dẫn đến việc thất bại của quân đội Gruzia và sự thanh trừng và trục xuất người Gruzia khỏi Abkhazia. Bất chấp cuộc ngừng bắn năm 1994 với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình của SNG có quân số Nga đông đảo, việc tranh chấp chủ quyền vẫn chưa được giải quyết và khu vực này vẫn bị chia cắt giữa 2 bên, 83% lãnh thổ do chính quyền ly khai Sukhumi được Nga hậu thuẫn và khoảng 17% lãnh thổ do Chính phủ Cộng hòa tự trị Abkhazia kiểm soát (được Gruzia công nhận là chính quyền hợp pháp của Abkhazia, khu vực 17% này nằm ở thung lũng Kodori, một phần của Thượng Abkhazia do Gruzia kiểm soát. Tranh chấp này là một nguyên nhân gây căng thẳng nghiêm trọng giữa Gruzia và Nga.

Nền độc lập của Abkhazia đã được chính thức công nhận bởi một số quốc gia trên thế giới là:
Flag of Russia.svg Nga,
Flag of Nicaragua.svg Nicaragua,
Flag of Venezuela.svg Venezuela,
Flag of Nauru.svg Nauru,
Flag of Vanuatu.svg Vanuatu,
Flag of South Ossetia.svg Nam Ossetia,
Flag of Transnistria.svg Transnistria.

225930-ch-nh-ph-c-ng-h-a-abkhazia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)