User Tools

Site Tools


225830-nevinnomyssk-la-gi

Nevinnomyssk (tiếng Nga:) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Stavropol Krai. Thành phố có dân số 132.141 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 125 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Stavropol Krai

225830-nevinnomyssk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)