User Tools

Site Tools


225730-ph-l-c-i-t-la-gi

Phú Lạc là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm tại phía bắc của huyện và có dòng chính của sông Công chảy qua ranh giới phía nam. Phú Lạc tiếp giáp với xã Đức Lương ở phía bắc, Tân Linh ở phái đông, Bản Ngoại ở phía nam và Phú Cường cùng Phú Thịnh ở phía tây.

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Phú Lạc có diện tích 22,15 km², dân số là 6242 người, mật độ cư trú đạt 282 người/km². Phú Lạc có 20 xóm: Văn Giang, Đồng Tiến, Tân Lập, Trại Tre, Na Hoàn, Trại Mới, Đầm Dím, Đầm Vòng, xóm 11, Phương Nam 1, Phương Nam 2, Phương Nam 3, Phú Hòa, Đại Hà, Lũng 1, Lũng 2, Liên Minh, Cây Nhừ, Na Thức, Đồng Vẽm.[1]

Trên địa bàn xã có cụm công nghiệp Phú Lạc[2][3] Trên địa bàn có tuyến đường liên xã Phục Linh - Tân Linh - Phú Lạc.

225730-ph-l-c-i-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)