User Tools

Site Tools


219130-na-mao-la-gi

Na Mao là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã nằm ở phía tây bắc của huyện và tiếp giáp với xã Phú Cương ở phía bắc và đông, xã Phú Thịnh ở một đoạn nhỏ phía đông nam, xã Phú Xuyên ở phía nam và xã Yên Lãng ở phía tây.

Xã Na Mao có diện tích 9,07 km², dân số năm 1999 là 3203 người,[1] mật độ dân số đạt 353 người/km².

Theo Niên giám thống kê tính Thái Nguyên 1999-2003, xã Na Mao có diện tích 9,12 km², dân số là 3217 người, mật độ cư trú đạt 353 người/km². Na Mao được chia thành 14 xóm: Văn Minh, Đồng Bản, Đầm Vuông, Nam Thắng, Khuôn U, Đồi, Cầu Hoàn, Cây Lai, Cầu Bất, Ao Soi, Cây Thổ, Minh Thắng, Minh Lợi, Chính Tắc.[2]

Trên địa bàn xã có tài nguyên than đá, một phần diện tích của xã thuộc khu vực khai thác của mỏ than Núi Hồng. Na Mao cũng là một trong số các xã nằm trong Chương trình hợp tác với Tổ chức Plan của huyện Đại Từ, theo đó xã đã được hỗ trợ xây dựng cống qua đường của xóm Cây Thổ và trang bị góc học tập, quần áo đồng phục cho các cháu học sinh nghèo ở bậc Tiểu học.[3] Na Mao cũng là một trong 19 xã của tỉnh Thái Nguyên với những ưu tiên trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội[4]

219130-na-mao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)