User Tools

Site Tools


216030--ng-th-nh-nh-h-a-la-gi

Đồng Thịnh là một xã thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phần trung tâm của huyện và tiếp giáp với xã Phúc Chu ở phía bắc, xã Bảo Cường ở phía đông bắc, xã Trung Hội ở phía đông, xã Trung Lương ở phía đông nam, xã Bình Yên ở phía tây nam, xã Định Biên ở phía tây và xã Bảo Linh ở một đoạn nhỏ phía tây bắc.

Đồng Thịnh là nơi hợp lưu của hai khe suối, một chảy từ xã Bảo Linh qua xã Định Biên tới và một từ xã Thanh Định tới, dòng suối sau đó chảy về thị trấn Chợ Chu và đổ vào sông Chợ Chu. Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Đồng Thịnh có diện tích trên 13 km², dân số là trên 4000 người. Đồng Thịnh được chia thành 22 xóm: An Thịnh 1, An Thịnh 2, Đồng Bo, Là Lẹng, Du Nghệ 1, Du Nghệ 2, Đồng Làng, Đồng Mòn, Đồng Phương, Nà Chà, Nà Táp, Khuân Ca, Làng Bầng, Co Quân, Đèo Tọt 1, Đèo Tọt 2, Đồng Đình, xóm Búc 1, xóm Búc 2, Làng Bèn, Bồ Kết, Thâm Bây.[1]

Đồng Thịnh là một trong những xã sản xuất giống lúa đặc sản Bao thai Định Hóa.[2] Đây cũng là một trong 19 xã ATK của tỉnh Thái Nguyên với những cơ chế ưu đãi trong đầu tư kinh tế -xã hội.[3]

216030--ng-th-nh-nh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)