User Tools

Site Tools


213330-ph-c-tr-u-la-gi

Phúc Trìu là một xã thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã có diện tích 18,92 km², dân số năm 1999 là 4963 người,[1] mật độ dân số đạt 262 người/km².

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, Phúc Trìu có diện tích 21,06 km², dân số là 5306 người, mật độ cư trú đạt hơn 250 người/km². Phúc Trìu có 15 xóm: Rừng Chùa, Thanh Phong, Đồng Nội, xóm Chợ, Nhà thờ, Lai Thành, Cây De, Khuôn 1, Khuôn 2, Phúc Thuần, Đồi Chè, Đá Dựng, Soi Mít, Phúc Tiến, Hồng Phúc.[3]

Xã nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên và nằm ven hồ Núi Cốc.

Xã Phúc Trìu giáp với xã Phúc Xuân ở phía bắc, xã Quyết Thắng ở phía đông bắc, xã Thịnh Đức và xã Tân Cương đều thuộc thành phố Thái Nguyên ở phía đông nam, xã Phúc Tân của huyện Phổ Yên ở phía tây nam. Xã có tuyến tỉnh lộ 261 chạy qua và có đường nối với tuyến tỉnh lộ 261 tại xã Phúc Xuân. Trên địa bàn Phúc Trìu có đập chính của hồ Núi Cốc và có dòng chính của sông Công chảy qua. Ngoài ra, một số hệ thống thủy lợi từ hồ Núi Cốc cũng đi qua địa bàn của xã.

Theo quy hoạch, khu du lịch Hồ Núi Cốc sẽ trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia và xã Phúc Trìu nằm trong quy hoạch Khu C - Trung tâm hành chính mới và du lịch sinh thái[4]

Xã Phúc Trìu có 300 ha chè kinh doanh[5], cùng với xã Phúc Xuân, Phúc Trìu là một trong hai địa phương có khu chức năng trục Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2011.[6]

213330-ph-c-tr-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)