User Tools

Site Tools


213130-tel-iai-la-gi

Telšiai là một thành phố thuộc khu tự quản Telšiai hạt Telšiai của Litva. Thành phố được thành lập năm 1791. Dân số năm 2001 là 31.460 người. Đây là thành phố lớn thứ 12 của Litva. Thành phố là thủ phủ của hạt và của vùng Samogitia và nằm bên hồ Mastis.

Dữ liệu khí hậu của Telšiai
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 8.7 12.6 19.3 24.6 30.0 32.8 32.2 31.9 28.5 23.2 16.4 10.4 32,8
Trung bình cao °C (°F) −2.4 −1.8 2.4 9.4 16.5 20.0 20.9 20.4 15.6 10.2 3.9 −0.1 9,6
Trung bình ngày, °C (°F) −4.7 −4.4 −0.9 4.8 11.3 14.9 16.4 15.7 11.5 7.0 1.7 −2.3 5,9
Trung bình thấp, °C (°F) −7.3 −7 −3.8 1.2 6.5 10.3 12.2 11.7 8.1 4.3 −0.2 −4.6 2,6
Thấp kỉ lục, °C (°F) −36.4 −34.6 −25 −15.9 −5.9 −0.1 4.4 3.4 −3.5 −8.4 −22 −29.3 −36,4
Giáng thủy mm (inch) 55
(2.17)
34
(1.34)
46
(1.81)
43
(1.69)
44
(1.73)
67
(2.64)
89
(3.5)
92
(3.62)
80
(3.15)
80
(3.15)
89
(3.5)
69
(2.72)
788
(31,02)
Số ngày giáng thủy TB (≥ 1.0 mm) 9 7 9 8 8 9 11 11 11 9 12 12 116
Nguồn: NOAA [1]

Bản mẫu:Thành phố Litva

213130-tel-iai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)