User Tools

Site Tools


211630-mitarai-fujio-la-gi

Mitarai Fujio (御手洗 冨士夫 (Ngự Thủ Tẩy Phú Sĩ Phu)? sinh ngày 23 tháng 9 năm 1935, tại Kamae, Ōita) là chủ tịch thứ sáu của tập đoàn Canon và cũng là chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản.[1] Ông đã học ngành luật tại Đại học Chūō, và giữ chức Chủ tịch Canon tại Hoa Kỳ cho đến năm 1989.[2]

  • 1935, ngày 23 tháng 9: Ông ra đời tại Kamae, Ōita (nay là Saiki).
  • 1961, tháng 3: Tốt nghiệp Đại học Chuo khoa Luật. Không đạt được mục tiêu trong việc học, tháng 4 năm đó ông tham gia lãnh đạo Canon cùng với người chú Takeshi Mitarai là một trong những người sáng lập nên công ty.
  • 1979: Lên chức chủ tịch Canon USA.
  • 1995: Được tái bổ nhiệm làm chủ tịch thứ sáu của công ty khi Hajime - chủ tịch trước đó của Canon và là em họ của Mitarai qua đời.
  • 2006: Được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản.
  • 2010: Từ chức Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản. Hiện ông là Chủ tịch danh dự.
211630-mitarai-fujio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)