User Tools

Site Tools


206630-bi-n-gi-i-qu-c-gia-phim-la-gi

Biên giới quốc gia (tiếng Nga: Государственная граница) là một bộ phim truyền hình của hãng Belarusfilm đề cập đến công việc của lực lượng biên phòng Liên Xô. Mạch phim trải dài từ năm 1917 đến cuối thập niên 80 thế kỷ XX và triển khai trên lãnh thổ của Liên Xô từ vùng Viễn Đông đến biên giới phía Tây. Bộ phim được phát sóng trên truyền hình Liên Xô từ năm 1980 đến 1988.

Bộ phim gồm 8 tập, mỗi tập là một câu chuyện xoay quanh một vài nhân vật chính. Mỗi tập phim đề cập đến các sự kiện trong một khoảng thời gian nhất định nằm trong sự hình thành và phát triển của lực lượng biên phòng Liên Xô.

  • Tập 1: Мы наш, мы новый…[1] (1980)
  • Tập 2: Мирное лето 21-го года…[2] (1980)
  • Tập 3: Biên giới phía Đông[3] (1982)
  • Tập 4: Cát đỏ[4] (1984)
  • Tập 5: Năm 41[5] (1986)
  • Tập 6: За порогом победы[6] (1987)
  • Tập 7: Солёный ветер[7] (1988)
  • Tập 8: На дальнем пограничье[8] (1988)
  • Giải thưởng do KGB trao tặng (1981)
206630-bi-n-gi-i-qu-c-gia-phim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)