User Tools

Site Tools


205730-5993-tammydickinson-la-gi

Tammydickinson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5993
Tên thay thế 1981 EU22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0258937
Viễn điểm quỹ đạo 2.3258489
Độ lệch tâm 0.0689276
Chu kỳ quỹ đạo 1172.3255363
Độ bất thường trung bình 165.44973
Độ nghiêng quỹ đạo 1.92838
Kinh độ của điểm nút lên 339.74197
Acgumen của cận điểm 197.35268
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5993 Tammydickinson (1981 EU22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5993 Tammydickinson
205730-5993-tammydickinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)