User Tools

Site Tools


205430-5594-jimmiller-la-gi

Jimmiller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5594
Tên thay thế 1991 NK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0003654
Viễn điểm quỹ đạo 3.3305010
Độ lệch tâm 0.0521470
Chu kỳ quỹ đạo 2057.0656290
Độ bất thường trung bình 60.33170
Độ nghiêng quỹ đạo 10.29192
Kinh độ của điểm nút lên 128.66081
Acgumen của cận điểm 118.23364
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

5594 Jimmiller (1991 NK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5594 Jimmiller
205430-5594-jimmiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)