User Tools

Site Tools


205330-5455-surkov-la-gi

Surkov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5455
Tên thay thế 1978 RV5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9884791
Viễn điểm quỹ đạo 2.5075461
Độ lệch tâm 0.1154502
Chu kỳ quỹ đạo 1231.1091011
Độ bất thường trung bình 294.64168
Độ nghiêng quỹ đạo 3.39099
Kinh độ của điểm nút lên 2.57801
Acgumen của cận điểm 0.50355
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5455 Surkov (1978 RV5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5455 Surkov
205330-5455-surkov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)