User Tools

Site Tools


205130-5207-hearnshaw-la-gi

Hearnshaw
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. C. Gilmore và P. M. Kilmartin
Nơi khám phá Lake Tekapo
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5207
Tên thay thế 1988 HE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0660773
Viễn điểm quỹ đạo 3.0339875
Độ lệch tâm 0.1897839
Chu kỳ quỹ đạo 1487.3629922
Độ bất thường trung bình 262.16144
Độ nghiêng quỹ đạo 12.78729
Kinh độ của điểm nút lên 319.28150
Acgumen của cận điểm 346.77530
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5207 Hearnshaw (1988 HE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1988 bởi A. C. Gilmore và P. M. Kilmartin ở Lake Tekapo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5207 Hearnshaw
205130-5207-hearnshaw-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)