User Tools

Site Tools


204830-4572-brage-la-gi

Brage
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Poul Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4572
Đặt tên theo Bragi
Tên thay thế 1986 RF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1841518
Viễn điểm quỹ đạo 3.0034154
Độ lệch tâm 0.1579283
Chu kỳ quỹ đạo 1525.8050508
Độ bất thường trung bình 130.60869
Độ nghiêng quỹ đạo 12.00936
Kinh độ của điểm nút lên 192.86513
Acgumen của cận điểm 75.71360
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4572 Brage (1986 RF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1986 bởi Poul Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4572 Brage
204830-4572-brage-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)