User Tools

Site Tools


204730-4469-utting-la-gi

Utting
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Perth
Nơi khám phá Bickley
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4469
Tên thay thế 1978 PS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0930478
Viễn điểm quỹ đạo 3.0575858
Độ lệch tâm 0.1872659
Chu kỳ quỹ đạo 1509.5393452
Độ bất thường trung bình 48.64179
Độ nghiêng quỹ đạo 11.84478
Kinh độ của điểm nút lên 325.28870
Acgumen của cận điểm 20.48042
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

4469 Utting (1978 PS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 1978 bởi Đài thiên văn Perth ở Bickley.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4469 Utting
204730-4469-utting-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)