User Tools

Site Tools


204630-5992-nittler-la-gi

Nittler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5992
Tên thay thế 1981 DZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4488607
Viễn điểm quỹ đạo 2.9114045
Độ lệch tâm 0.0862912
Chu kỳ quỹ đạo 1602.6284531
Độ bất thường trung bình 55.57069
Độ nghiêng quỹ đạo 8.94556
Kinh độ của điểm nút lên 241.49556
Acgumen của cận điểm 317.88151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5992 Nittler (1981 DZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5992 Nittler
204630-5992-nittler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)