User Tools

Site Tools


204530-5862-sakanoue-la-gi

Sakanoue
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5862
Tên thay thế 1983 AB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0237921
Viễn điểm quỹ đạo 2.7473321
Độ lệch tâm 0.1516498
Chu kỳ quỹ đạo 1345.8123535
Độ bất thường trung bình 297.16795
Độ nghiêng quỹ đạo 3.39449
Kinh độ của điểm nút lên 90.01664
Acgumen của cận điểm 63.44430
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5862 Sakanoue (1983 AB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1983 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5862 Sakanoue
204530-5862-sakanoue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)