User Tools

Site Tools


204430-5719-k-i-k-la-gi

5719 Křižík là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1205.8547867 ngày (3.30 năm).[1] The asteroid is được đặt theo tên của Czech electrical engineer và inventor František Křižík, who contributed significantly to the electrification of Bohemia.[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1983.

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
204430-5719-k-i-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)