User Tools

Site Tools


204330-5593-jonsujatha-la-gi

Jonsujatha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 5 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5593
Tên thay thế 1991 JN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0494973
Viễn điểm quỹ đạo 2.4925671
Độ lệch tâm 0.0975481
Chu kỳ quỹ đạo 1250.0672345
Độ bất thường trung bình 61.00865
Độ nghiêng quỹ đạo 5.31460
Kinh độ của điểm nút lên 167.63176
Acgumen của cận điểm 339.91125
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5593 Jonsujatha (1991 JN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 5 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5593 Jonsujatha
204330-5593-jonsujatha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)