User Tools

Site Tools


204230-5454-kojiki-la-gi

Kojiki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kosai và Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5454
Đặt tên theo Kojiki
Tên thay thế 1977 EW5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7782988
Viễn điểm quỹ đạo 3.5532882
Độ lệch tâm 0.1224005
Chu kỳ quỹ đạo 2057.4169051
Độ bất thường trung bình 285.85112
Độ nghiêng quỹ đạo 5.45293
Kinh độ của điểm nút lên 336.34635
Acgumen của cận điểm 86.88023
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5454 Kojiki (1977 EW5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1977 bởi Kosai và Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5454 Kojiki
204230-5454-kojiki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)