User Tools

Site Tools


204130-5324-lyapunov-la-gi

Lyapunov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5324
Đặt tên theo Aleksandr Lyapunov
Tên thay thế 1987 SL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.140809815198239
Viễn điểm quỹ đạo 4.781450718841374
Độ lệch tâm .6147383896263392
Chu kỳ quỹ đạo 1861.164229374793
Độ bất thường trung bình 30.85003976117894
Độ nghiêng quỹ đạo 19.49585794899065
Kinh độ của điểm nút lên 353.0942566249275
Acgumen của cận điểm 320.1193314387452
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

5324 Lyapunov (1987 SL) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1987 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5324 Lyapunov
204130-5324-lyapunov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)