User Tools

Site Tools


204030-5206-kodomonomori-la-gi

Kodomonomori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Oshima
Nơi khám phá Gekko
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5206
Tên thay thế 1988 ED
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3389148
Viễn điểm quỹ đạo 2.8692318
Độ lệch tâm 0.1018245
Chu kỳ quỹ đạo 1534.8935014
Độ bất thường trung bình 326.24943
Độ nghiêng quỹ đạo 12.96746
Kinh độ của điểm nút lên 338.01333
Acgumen của cận điểm 133.55605
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5206 Kodomonomori (1988 ED) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1988 bởi Y. Oshima ở Gekko.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5206 Kodomonomori
204030-5206-kodomonomori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)