User Tools

Site Tools


203930-5097-axford-la-gi

Axford
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5097
Đặt tên theo Ian Axford
Tên thay thế 1983 TW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0053586
Viễn điểm quỹ đạo 3.1888704
Độ lệch tâm 0.2278513
Chu kỳ quỹ đạo 1528.7451219
Độ bất thường trung bình 7.45825
Độ nghiêng quỹ đạo 3.89142
Kinh độ của điểm nút lên 124.01593
Acgumen của cận điểm 181.31375
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0547
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.20

5097 Axford (1983 TW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1983 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5097 Axford
203930-5097-axford-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)